Acasă

Landor Moșteanu

Primar Nicolae Bălcescu

Câteva propuneri

Asfaltarea drumurilor

Modernizarea și asfaltarea drumurilor locale, aceasta fiind cea mai mare necesitate a noastră (Valea Viei, Dosul Râului, etc.)

Finanțări externe

Sprijinirea întreprinzătorilor locali care nu au posiblitatea de a se informa cu privire la liniile de finanțare pe fonduri externe nerambursabile.

Salubrizare

Salubrizarea și gestionarea eficientă a deșeurilor menajere, astfel încât să înceteze poluarea cursurilor de apă și a luncii Topologului + multe alte măsuri.

Alimentarea cu apă

Extinderea rețelei în satele Măzăraru, Gâltofani, Bănești și zona Bunești + Construirea unui rezervor de 400 m.c. în Valea Viei pentru rezolvarea presiunii și autonomie de lucru mărită

Poduri

Construire poduri, podețe și punte pietonală - Podul de la Rădoiești și puntea de la Pleșoiu sunt o prioritate

Atragerea investitorilor

Atragerea de investitori pentru a crea locuri de muncă în comuna Nicolae Bălcescu

Fondul Funciar

Finalizarea procedurilor de punere în posesie la Fondul Funciar

Modernizare & Divertisment

Modernizarea și dotarea Căminului Cultural (Valea Viei), urmând a fi folosit pentru evenimente familiale, spectacole, seri de film, socializare, etc. + spații noi de joacă

Cunoaște Echipa de consilieri 

mic2

De ce echipa noastră? 

Vă prezint câteva din nenumăratele lucrări și proiecte efectuate pe teritoriul comunei Nicolae Bălcescu de către echipa noastră
în doar 4 ani de la alegerea mea ca viceprimar.